Allmänna användarvillkor för BokaMarknad.se

Allmänt

BokaMarknad.se består i huvudsak av användargenererat innehåll. Det innebär att ansvaret för det du ser på sajten ligger på den som postat innehållet. Vi uppskattar om du rapporterar något du tycker är felaktigt så vi kan kontakta författaren och ge denne möjlighet till eventuella korrigeringar. Vid uppenbart missbruk raderar vi innehållet.

Vi ansvarar för vissa sidor i marknadsguiden relaterade till Arrangörer som ännu inte skapat ett konto.

Fyll i formuläret på vår support sida och ange vilken sida du vill rapportera.

Vad lagrar vi om personer utan konto?

Vi använder Google Analytics för löpande besökarstatistik men kan inte härleda denna data till någon särskild individ.

En Utställare kan bli registrerad i systemet på två sätt. Antingen genom att själv skapa ett Utsällarkonto eller genom att boka direkt via en Arrangör som då lägger upp bokningen åt Utställaren i systemet.

Arrangörer och Marknader kan antingen registreras av BokaMarknad som en publik service eller genom att Arrangören själv skapar ett konto.

Både Utställare och Arrangörer kan när som helst, kostnadsfritt, få access till sina sidor i guiden och får därmed kontroll över vad som publiceras på dessa sidor.

Skapar du ett konto gäller separata användarvillkor för Utställare och Arrangörer.

I övrigt lagrar vi ingenting om personer som inte skapar ett användarkonto.

Registerutdrag

Utställare och Arrangörer som ej registrerat sig har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära utdrag på vad vi har lagrat om dem på BokaMarknads server.

Fyll i supportformuläret på den här sidan och ange att du vill få ett registerutdrag samt din email adress som kommer att användas för att verifiera din identitet.

Frågor

Du kan när som helst använda formuläret på vår supportsida eller trycka på den gröna ikonen längst ned till höger på webbsidan så svarar vi inom tre arbetsdagar.