Skapa konto för Utställare (Knallar)


Registrering sker i TRE steg

Utställarkonto
0
kr/mån
  • Egen hemsida
  • Bli sökbar,
    Låt dina kunder hitta tillbaka till dig
  • Boka & Reservera marknader
  • Exponera dina produkter
  • Personer
  • Anteckningar

När du skapar ett konto accepterar du nedanstående "Användarvillkor för Utställare".

Användarvillkor för Utställare

Hantering av personuppgifter

Vi tar hanteringen av personuppgifter på största allvar och följer med noggrannhet EU:s dataskyddsreform (GDPR) och enligt datainspektionens rekommendationer för molntjänster är vi personuppgiftsbiträde för Arrangörer. Tänk därför på att Arrangörens bokningsvillkor kan innehålla egna regler för hantering av personuppgifter.

Registrering

Du kan bli registrerad i systemet på två sätt. Antingen genom att själv skapa ett Utställarkonto eller genom att boka direkt via Arrangören som då lägger upp bokningen åt dig i systemet. När Arrangören skapar en bokning åt dig kallas det för en manuell bokning.

Skapar du ditt Utställarkonto själv, registreras dina uppgifter i det centrala utställarregistret som alla inloggade, anslutna Arrangörer använder för att skapa manuella bokningar.

Synlighet

Du väljer själv om din kontaktinformation skall vara synlig i den publika ”Knalleguiden” eller så kan du välja att dölja din sida helt och hållet men tänk då på att besökare, dina kunder, på evenemanget inte kan hitta dig eller läsa om dina produkter. Oavsett dessa inställningar är dina kontaktuppgifter alltid synliga, för inloggade, anslutna Arrangörer, i det centrala utställarregistret och på dina bokningar.

Innehåll

BokaMarknad.se består i huvudsak av användargenererat innehåll. Det innebär att ansvaret för det du ser på sajten ligger på den som postat innehållet. 

Du ansvarar således för alla uppgifter du själv anger i systemet. Det inkluderar även ansvar för immateriella rättigheter på eventuella bilder du lägger upp på din sida i guiden.

Vi äger inte data som du eller Arrangörer lägger upp i systemet. Vi ansvarar heller inte för dess äkthet utan förvarar och skyddar den mot intrång.

Skulle vi få ett klagomål på ditt innehåll kontaktar vi dig och ber dig korrigera uppgifterna. Vid uppenbart missbruk har vi rätten att radera ditt konto. Väcker någon talan mot BokaMarknad.se eller om det uppkommer några skador, förluster och kostnader relaterat till något som du har postat, accepterar du att ersätta och hålla BokaMarknad.se skadelöst, så långt som är tillåtet enligt Svensk lag.

Arrangörer har precis som du ansvar för allt de lägger upp i systemet. BokaMarknad.se ansvarar för innehållet på de sidor i Marknadsguiden som inte kopplats till registrerat Arrangörskonto.

I övrigt gäller bokningsvillkoren för respektive evenemang.

Redigering, Underhåll, Ändringar

Du har kontrollen och kan själv redigera dina uppgifter i utställarregistret. Se till att hålla informationen om ditt företag uppdaterad så att dina bokningar blir korrekta.

De som kommer åt dina uppgifter på BokaMarknad är du som användare och de som du ger tillgång till systemet genom att lämna ut ditt login. Tänk på att förvara ditt lösenord på ett säkert ställe.

BokaMarknad kan redigera all data men gör det endast på begäran via epost och vi verifierar först att den som begär ändring har rättighet till det. För att förbättra vår kundtjänst kan vi använda imitation ("impersonation"), vilket gör det möjligt för vår oss att uppleva och hitta eventuella problem som har rapporterats till oss, genom att logga in på ditt konto.

Som en service för dig samt för systemets funktion och kvalitet kan Arrangören ändra dina kontaktuppgifter på bokningar och i utställarregistret.

Behöver du hjälp med ändringar kan du alltså be både BokaMarknad eller Arrangören om hjälp.

Lagring

De uppgifter du anger vid registrering måste lagras för att vår tjänst skall fungera och vi behöver access till den för att driftsäkra systemet.

Kundtjänstärenden lagras hos underleverantör för att vi skall kunna hjälpa dig använda systemet och bistå dig, myndigheter och Arrangörer med underlag vid en eventuell rättslig tvist.

Arrangörer har laglig grund, enligt bokföringslagen, att både lagra och exportera bokningar, eftersom dessa fungerar som underlag till Arrangörens bokföring.

Din email används för att verifiera din identitet, ge access och hålla dig uppdaterad om systemet. Arrangörer kan mejla och skicka sms till dig via vårt system.

Alla email som skickas från vår server lagras med innehåll i tre dagar, därefter kan vi bara se om de mottagits/öppnats under 30 dagar varefter hela dialogen raderas.

Kundtjänstärenden lagras lika länge som bokföringslagen kräver.

Vi använder Google Analytics för löpande besökarstatistik men kan inte härleda denna data till någon särskild individ.

Registerutdrag

Du kan närsomhelst beställa ett utdrag på vad vi har lagrat om dig på BokaMarknads server via en knapp på din kontosida.

Tredje part

Vi förbehåller oss rätten att på laglig begäran delge efterfrågad information till tillsynsmyndigheter. Vi redovisar inga bokningar till Skattemyndigheten eftersom de inte tillhör vår bokföring utan Arrangörens.

Arrangörer har laglig rätt att exportera bokningshistorik. Bokningshistoriken innehåller de uppgifter du angav vid bokningstillfället men din email utelämnas för att skydda dig mot spam. Arrangörer måste också enligt lag skriva ut listor med information om alla Utställare vid varje evenemangstillfälle. På utskrifterna syns dina kontaktuppgifter för att Arrangörerna skall kunna nå dig under pågående evenemang.

BokaMarknad tar inget ansvar för hur datan hanteras av dig eller Arrangören efter den skrivits ut eller exporterats från sajten.

Biträden och underleverantörer till BokaMarknad kan få tillgång till dina uppgifter men enbart för specifika tekniska syften, till exempel digitala tjänster vi använder för att skicka SMS och email från systemet.

I övrigt lämnar vi aldrig ut dina kontaktuppgifter utan laglig grund.

Radering

Du kan när som helst begära radering av dina uppgifter men med vissa begränsningar.

Ditt användarkonto och dina företag raderas omgående men alla dina bokningar ligger kvar i systemet tills dess att Arrangören av de evenemang som du bokat antingen raderar sitt konto eller begär att särskild data skall raderas.

När du raderar ditt konto får du själv välja om du samtidigt vill radera email och telefonnummer på alla dina bokningar för att undvika att du blir kontaktad av Arrangörer i framtiden.

Bokning

Vid bokning ingår du ett avtal direkt med Arrangören som anordnar evenemanget du bokar. 

Arrangörer administrerar själva sina bokningar och bestämmer allt kring sin marknad. Varje Marknad har därför egna bokningsvillkor, avbokningsregler och betalningsvillkor som du läser och godkänner vid respektive bokningstillfälle. BokaMarknad tar således inget ansvar för bokningsvillkor, felaktiga bokningar eller inställda evenemang.

Alla betalningar går direkt till Arrangören och du kan därför inte ställa några återbetalningskrav till BokaMarknad.se

Frågor

Använd formuläret på vår supportsida eller tryck på den gröna ikonen längst ned till höger på webbsidan så svarar vi inom tre arbetsdagar.