Edris Noori


Vi kan inte garantera att hela sortimentet säljs på varje marknad
No items found

Vi har en foodtruck som ska ut på marknader och festivaler, vi säljer mat bland hamburgare, varm korv och falafel , bilen som ska ute är 5 meter bred.

Utställare
Edris Noori
+46720267236
+46720267236