DO Woodworks


Vi kan inte garantera att hela sortimentet säljs på varje marknad
No items found

Jag snickrar främst möbler, inredningsdetaljer och bruksföremål med enkel design i svenskt ädellövträ som Ek, Alm, Björk, Ask och Bok där gärna intressant ådrat trä får stå i centrum. Jag föredrar att använda virke där jag tagit ansvar för hela kedjan själv från att såga upp stockarna och sedan hela vägen till att torka det till användbart snickeri virke.

Utställare
DO Woodworks
Personen/Företaget har valt att inte visa någon kontaktinformation.