Trafikverket


Vi kan inte garantera att hela sortimentet säljs på varje marknad
No items found

Allmänheten har möjlighet att besöka Trafikverkets/Mälarbanans tält där Trafikverket berättar om utbyggnaden av järnvägen, bl.a. i tunnel, genom Sundbyberg – det så kallade projekt Mälarbanan.

Utställare
Trafikverket
0706578088
+46706578088