Tribeute AB


Vi kan inte garantera att hela sortimentet säljs på varje marknad
No items found
Vi är ett nyetablerat företag som importerar hållbart hantverk från delar av Afrika och Haiti. Vi erbjuder ett unikt koncept av exklusiva produkter som är framtagna av hantverkare med omsorg och eftertanke. Varje föremål är originellt och handgjort. Företaget medverkar till utvecklingen av en hållbar ekonomi samtidigt som det bidrar till att bevara det traditionella hantverkskunnandet. Det främjar arbetstillfällen i ekonomiskt sköra områden och en del av vinsten återinvesteras i det lokala samhället genom olika fonder. Produkterna är tillverkade med dignitet och konsumerade med stolthet och glädje där alla led känner en delaktighet.
Utställare