Yalla Östersund, Ek. förening


Vi kan inte garantera att hela sortimentet säljs på varje marknad
No items found

Vi är en ekonomisk förening som fungerar som ett Arbetsintegrerande Socialt Företag och som drivs av och för kvinnor födda i ett annat land än Sverige. Dessa kvinnor står ofta långt ifrån den svenska arbetsmarknaden – men det vill vi ändra på! Detta genom praktik här hos oss på Yalla. Kvinnorna kan göra sin praktik i vårat kök, inom hantverk, odling eller som lokalvårdare här i ABF JH’s lokaler på Midgårdsgatan 8 i Östersund. Tanken är att de under sin praktik får de erfarenheter de behöver för att kunna få en anställning. För att finansiera verksamheten säljer vi lunch till allmänheten, ordnar catering, tar emot ”helpensions” beställningar av kurser som ordnas hos ABF JH samt att vi säljer de produkter som produceras i köket och inom hantverket.

Utställare
Yalla Östersund, Ek. förening
070-6909710
070-6909710