Förbättrade rapporter

Idag har vi förändrat och förbättrat våra ekonomiska rapporter.

Banken har uppdaterat sina API:er vilket gör att vi får tillgång till information om transaktioner som tidigare endast visats på era kontoutdrag.

Du hittar länkar till de nya sidorna både i Admin-menyn och på översikten när du loggar in.

Följande ändras i Admin:

  1. ”Rapporter” – Vi samlar alla rapporter på samma sida vilket underlättar navigeringen för externa personer som enbart använder systemet för att hitta bokföringsunderlag.
  2. ”Intäkter” byter namn till ”Marknadsrapport” men fungerar i övrigt som tidigare.
  3. ”Kostnader” byter namn till ”Kontoutdrag – Kort” för att tydliggöra vad rapporten redovisar.
  4. ”Kontoutdrag – Bankkonto”, ny rapport som visar de belopp som betalats ut till ert bankkonto samt vilka delsummor som dessa består av. Efterlängtat av er som stämmer av kontoutdragen från banken.

Publicerat: april 16, 2018

Hitta liknande artiklar

bokföring, rapport