Fördelar/Nackdelar med ett eller flera användarkonton

Våra användarkonton är utformade med tanken att en person skall kunna administrera många marknader, inte för att många personer skall använda samma login.

Fördelar med gemensamt konto:

 1. Ett login för att administrera många marknader.
 2. Visar gemensamma rapporter för alla marknader eller enskild marknad.

Fördelar med separata konton:

 1. Varje arrangör ser bara uppgifter om sin marknad.
 2. Ingen risk att någon redigerar en bokning som ej tillhör den egna marknaden.
 3. Bokningens logg visar vem som gjort vad.

Nackdelar med flera arrangörer som delar på ett konto:

 1. Alla bokningsavgifter hamnar på ett betalkort.
 2. Kostnader separeras ej per marknad/arrangör.
 3. Vid felaktig hantering av en bokning går det inte att se ”vem” som orsakat felet eftersom alla loggar in med samma konto.
 4. Om flera användare använder samma inloggning ökar risken för att göra fel. Lätt att missa att filtrera ”sin” marknad före man börjar hantera bokningar.
 5. Alla arrangörer som delar på samma användarkonto ser varandras intäkts-/kostnads-rapporter.

Gemensamt för båda

 1. Varje konto kan skapa obegränsat antal arrangörer och marknader.
 2. Varje konto kan registrera multipla bankkonton (intäkter).
 3. Varje konto kan bara registrera ett betalkort (kostnader).

Hitta liknande artiklar

Registrering, guide