Inställning av fakturors förfallodatum

Det finns två alternativ vid inställning av kredittid. Antingen räknas förfallodagen ut baserat på fakturadatum ellermarknadens startdatum.

Standardinställningen är att förfallodatum baseras på fakturadatum. Saknas inställning så använder systemet 10 dagar.

Väljer du att basera förfallodagen på marknadens startdatum kan du ange fritt antal dagar före marknadens första dag. Vilket innebär att alla fakturor får samma förfallodatum, X antal dagar före start. (Antal dagar baseras på din inställning, saknas ett värde använder systemet 30 dagar).

Systemet har en automatisk kontroll för sent inkomna bokningar. Har datumet för din inställning passerats så övergår systemet till att fakturera med 10 dagars kredittid. Ännu senare bokningar som läggs precis före eller under marknaden, hanteras enligt ”spärr … förfallodatum, aldrig senare än marknadens slutdatum – läs mer ->”

Enligt MAF:s rekommendationer bör fakturans förfallodag inte vara tidigare än 30 dagar före marknadens första dag. Viktigt att notera är att Arrangören inte är bunden till MAF:s rekommendationer utan har rätten att definiera sina egna villkor för fakturering.

Observera att fakturor som genereras efter marknaden har passerat alltid räknar ut förfallodagen baserat på fakturadatum.

Gör så här:

  1. Gå till sidan ”Arrangörer”
  2. Tryck på ”pennan” i tabellraden på samma rad som Arrangören
  3. Längst ned i formuläret hittar du inställningar för fakturors förfallodag

Inställning av fakturors förfallodag

Hitta liknande artiklar

Faktura, guide