Manuella bokningar blir synliga för Utställare utan konto

Tidigare har det varit omöjligt för en Utställare att se en manuell bokning utan att först registrera ett konto. Efter feedback från både Utställare och Arrangörer förenklar vi därför hanteringen av manuella bokningar.

Genom att ange en korrekt mejladress när du skapar den manuella bokningen kan Utställaren tacka ja/nej till platserbjudande, avboka samt visa och betala sin faktura online UTAN att behöva registrera ett konto.
(Manuella bokningar som saknar korrekt mejladress till Utställaren hanteras som tidigare.)

Säkerhet och log:

Vi skickar en unik id-kod med varje email som skickas till Utställaren. ID-koden är kopplad till knappen i mejlet. Genom att trycka på knappen i mejlet skickas id-koden till servern och bokningen visas utan att behöva logga in. I övrigt gäller samma säkerhet som tidigare. Skulle Utställaren (eller Arrangören) försöka visa bokningen utan att gå via knappen i mejlet nekas access. Med andra ord är det enbart personer med access till mejlet som kan visa bokningen utan att logga in.

Det finns fortfarande begränsningar. Tacka ja/nej till platserbjudande, avboka samt visa/betala faktura är tillåtet. Personen kan alltså inte ändra på bokningen eller få tillgång till övriga kontorelaterade sidor.

Viktigt att notera är att det kommer att stå ”Guest …” i bokningens log istället för ett namn. Detta pga att systemet inte vet vem som redigerat bokningen eftersom personen inte är inloggad. Ser du alltså ”Guest …” i loggen betyder det att någon har klickat på en knapp i ett mejl och därmed fått access.

Eftersom alla mejl relaterade till en bokning enbart skickas till Utställarens och Arrangörens mejl kan det enbart vara Utställaren, Arrangören eller någon med access till mejlet som gjort något med bokningen.

Övergångsperiod, befintliga bokningar.

Manuella bokningar skapade före 25 april 2018 påverkas inte av denna uppdatering eftersom de inte har någon id-kod som vi kan använda för att ge access utan inloggning. Det blir därför en övergångsperiod där Arrangörer fortfarande måste skicka fakturor manuellt för äldre bokningar. Kontrollera bokningens skapelsedatum för att veta om den kräver manuell hantering eller ej.

Som vanligt, återkoppla till oss med åsikter om våra förändringar.

(Denna artikel berör inte manuella bokningar som är kopplade till en befintlig utställare i systemet. Dessa fungerar precis som en ”riktig” bokning.)

Publicerat: april 25, 2018

Hitta liknande artiklar

Manuell Bokning, mejl