Mejla fakturan/bokningen som pdf till Utställaren

Denna instruktion förutsätter att du använder Google Chrome. Påbörja utskriften från plusmenyn på sidan ”Mina Bokningar” eller på sidan för bokningen.


1

Klicka på ”Ändra …” för att välja pdf istället för en skrivare

2

Klicka på ”Spara som PDF”

3

Klicka på ”Spara”

4 & 5

Namnge och spara PDF:en i en mapp på din dator

6

Skicka PDF:en som bilaga i ett mejl till Utställaren

Hitta liknande artiklar

mejl, pdf, utskrift