Moms inställning

Även om din verksamhet är momspliktig kan du ange om platser skall faktureras med eller utan moms. Systemet har också stöd för artiklar med reducerad momssats som övernattning eller transport. Grundinställning för moms görs på ”Arrangören”. Särskilda inställningar kan göras för platshyra och tillval.

Gör du ingen inställning förutsätter systemet att din verksamhet är momspliktig.

Momsbefriad verksamhet

Är din verksamhet momsbefriad måste du själv ange detta för att dina fakturor skall bli korrekta. Det skrivs även ut på fakturan om du är momsbefriad. Det är din skyldighet att deklarera moms enligt reglerna för din verksamhet, BokaMarknad.se är inte skyldig att redovisa dina fakturor eftersom det är du som är avsändaren.

Inställning av moms görs på ”Arrangören”. Redigera en befintlig eller skapa en ny ”Arrangör”. Längst ned i formuläret under rubriken ”Skatteinformation” hittar du inställningarna för moms.

Särskilda momssatser

Installationer – följer alltid inställningen på Arrangören, alltså med eller utan full moms.

Tillval – kan ha särskild momssats. Gör du ingen särskild inställning faller systemet tillbaka på Arrangören och fakturerar med eller utan full moms. Moms för tillval anges på planritningen under fliken ”Tillval”. Antingen när du redigerar eller skapar ett nytt ”Tillval”.

Platser – Uthyrning av torgplats eller liknande kan i vissa fall vara momsbefriad även om din verksamhet i övrigt är momspliktig. Inställning av moms för platser görs på Arrangören, längst ned i formuläret under rubriken ”Skatteinformation”. Kryssa för rutan ”Fakturera platser utan moms” för att stänga av momspåslag på alla platsbokningar. (Är din verksamhet momsbefriad så ignoreras/visas inte denna inställning.)

Uppdatera ”gamla” bokningar vid ändring av moms

Om din verksamhet ändras från momsbefriad till momspliktig (eller tvärtom) så påverkas inte dina befintliga bokningar/fakturor. Men du kan ”tvinga” systemet att räkna om en bokning genom att välja ”Ge rabatt” i plus-menyn på bokningen. Ange 0 (noll) i formulärets båda fält och tryck på spara. Denna funktion kontrollerar ifall momsinställningen har ändrats på Arrangören och uppdaterar i så fall hela bokningen, även moms på Installationer och Tillval. Det går bara att uppdatera bokningar som inte är fakturerade eller betalda. (Du skall givetvis inte ange 0 (noll) i ”Ge rabatt” formuläret om du vill ge rabatt eller om bokningen redan har rabatt, då anger du korrekta rabattbelopp istället.)

Inställning av moms

Hitta liknande artiklar

Faktura, Inställning, Moms, guide