Privacy Policy

Vi tar hanteringen av personuppgifter på största allvar och följer med noggrannhet EU:s dataskyddsreform (GDPR) och enligt datainspektionens rekommendationer för molntjänster är vi personuppgiftsbiträde för Arrangörer.

Ett centralt begrepp i dataskyddsförordningen är det som kallas ”Privacy by Design” vilket innebär att en verksamhets system och rutiner ska ta hänsyn till och respektera integriteten hos de personer som berörs av dem. BokaMarknad äger ingen data utan vår roll är att skydda uppgifterna med säkra inlogg, kryptering och standardmetoder för säkra IT-system.

Vi använder Google Analytics för löpande besökarstatistik men kan inte härleda denna data till någon särskild individ.
I övrigt lagrar vi ingenting om besökare som inte skapar ett konto. För kontoinnehavare gäller separata villkor för Utställare och Arrangörer.

Se våra allmänna användarvillkor för mer information.

Google reCAPTCHA
This site uses Google reCAPTCHA in all our forms. The Invisible reCAPTCHA is designed to protect our site while minimizing delay for you.

Sites that implement the Invisible reCAPTCHA must explicitly inform their users that they integrate third party software that collects information about users for security reasons. Further, sites must inform their users that information collected by reCAPTCHA is held in accordance with the Google Privacy Policy.