Minireningsverk Oxyfix

kr

Oxyfix är ett biologiskt minireningsverk för enskilda avlopp och är sannolikt marknadens mest flexibla och kundanpassningsbara. Minireningsverket finns i både plast och betong samt med flera olika eventuella lösningar för fosforrening, både på normal och hög skyddsnivå, allt utefter de krav miljökontoret i just din kommun ställer.

Oxyfix klarar alla uppsatta reningskrav och utöver den självklara CE-märkningen innehar Oxyfix även flertalet andra certifikat.

Enkel, robust och pålitlig – allt du behöver!